ترجمه
حذف

tale

داستان

noun

اسم

UK : teɪl

US : teɪl

google image of tale

tale image / تصویر
tale image / تصویر
tale image / تصویر
tale image / تصویر
tale image / تصویر

Description of tale

SENTENCE of tale

 • opposite of

 • non-fiction

 • غیر داستانی

 • truth

 • حقیقت

 • fact

 • حقیقت

 • reality

 • واقعیت

 • materiality

 • مادی بودن

 • actuality

 • واقعی بودن

 • factuality

 • واقعیت

 • verity

 • حقیقت

 • real life

 • زندگی واقعی

 • the real world

 • دنیای واقعی

 • revelation

 • افشا

 • verisimilitude

 • حقیقت شناسی

 • tragedy

 • تراژدی

 • entertainment

 • سرگرمی

 • fun

 • سرگرم کننده

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی