ترجمه
حذف

tape

نوار

noun

اسم

UK : teɪp

US : teɪp

google image of tape

tape image / تصویر
tape image / تصویر
tape image / تصویر
tape image / تصویر
tape image / تصویر

Description of tape

SENTENCE of tape

 • opposite of

 • loose

 • شل

 • loosen

 • شل کردن

 • lose

 • از دست دادن

 • open

 • باز کن

 • refuse

 • رد کردن

 • release

 • رهایی

 • unfasten

 • باز کردن

 • unglue

 • چسب زدن

 • unstick

 • چسباندن

 • untie

 • باز کردن

 • let go

 • رها کردن

 • detach

 • جدا کردن

 • remove

 • برداشتن

 • separate

 • جداگانه، مجزا

 • unfix

 • رفع مشکل

 • synonyms of

 • band

 • باند

 • binding

 • الزام آور

 • strip

 • نوار

 • ribbon

 • روبان

 • string

 • رشته

 • belt

 • کمربند

 • braid

 • بهم تابیدن و بافتن

 • strap

 • بند

 • stripe

 • راه راه

 • line

 • خط

 • rope

 • طناب

 • tie

 • کراوات

 • cord

 • طناب

 • thong

 • تانگ

 • lace

 • توری

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی