ترجمه
حذف

task

وظیفه

noun

اسم

UK : tɑːsk

US : tæsk

google image of task

task image / تصویر
task image / تصویر
task image / تصویر
task image / تصویر
task image / تصویر

Description of task

SENTENCE of task

 • opposite of

 • aid

 • کمک

 • benefit

 • سود

 • blessing

 • برکت

 • entertainment

 • سرگرمی

 • fun

 • سرگرم کننده

 • happiness

 • شادی

 • health

 • سلامتی

 • help

 • کمک

 • hobby

 • سرگرمی

 • idleness

 • بیکاری، تنبلی

 • inactivity

 • عدم فعالیت

 • irresponsibility

 • بی مسئولیتی

 • pastime

 • سرگرمی

 • pleasure

 • لذت

 • unemployment

 • بیکاری

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی