ترجمه
حذف

technology

فن آوری

noun

اسم

UK : tekˈnɒl.ə.dʒi

US : tekˈnɑː.lə.dʒi

google image of technology

technology image / تصویر
technology image / تصویر
technology image / تصویر
technology image / تصویر
technology image / تصویر

Description of technology

SENTENCE of technology

 • synonyms of

 • computers

 • کامپیوترها

 • electronics

 • الکترونیک

 • mechanics

 • مکانیک

 • machinery

 • دستگاه

 • equipment

 • تجهیزات

 • programming

 • برنامه نويسي

 • electrical tools

 • ابزار الکتریکی

 • telecommunications

 • مخابرات

 • applied science

 • علوم کاربردی

 • electronic components

 • قطعات الکترونیکی

 • engineering science

 • علم مهندسی

 • high tech

 • تکنولوژی بالا

 • hi tech

 • سلام تکنولوژی

 • industrial science

 • علم صنعتی

 • computing

 • محاسبه

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی