ترجمه
حذف

teenager

نوجوان

noun

اسم

UK : ˈtiːnˌeɪ.dʒər

US : ˈtiːnˌeɪ.dʒɚ

google image of teenager

teenager image / تصویر
teenager image / تصویر
teenager image / تصویر
teenager image / تصویر
teenager image / تصویر

Description of teenager

SENTENCE of teenager

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی