ترجمه
حذف

threat

تهدید

noun

اسم

UK : θret

US : θret

google image of threat

threat image / تصویر
threat image / تصویر
threat image / تصویر
threat image / تصویر
threat image / تصویر

Description of threat

SENTENCE of threat

 • opposite of

 • harmlessness

 • بی ضرر بودن

 • benignness

 • خوش خیم بودن

 • innocence

 • بی گناهی

 • innocuity

 • بی گناهی

 • innocuousness

 • بی ضرر بودن

 • inoffensiveness

 • غیر توهین آمیز بودن

 • mildness

 • ملایمت

 • safety

 • ایمنی

 • safeness

 • ایمنی

 • security

 • امنیت

 • nontoxicity

 • غیر سمی بودن

 • unhazardousness

 • غیر خطرناک بودن

 • safety

 • ایمنی

 • security

 • امنیت

 • safeness

 • ایمنی

 • synonyms of

 • intimidation

 • ارعاب

 • harassment

 • آزار و اذیت

 • warning

 • هشدار

 • blackmail

 • باج گیری

 • bullying

 • قلدری

 • coercion

 • اجبار

 • extortion

 • اخاذی

 • fulmination

 • برق زدگی

 • menace

 • تهدید

 • ultimatum

 • اولتیماتوم

 • commination

 • ترکیب

 • domineering

 • سلطه گر

 • harrying

 • آزار دهنده

 • hounding

 • شکاری

 • menacing

 • تهدید آمیز

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی