ترجمه
حذف

throat

گلو

noun

اسم

UK : θrəʊt

US : θroʊt

google image of throat

throat image / تصویر
throat image / تصویر
throat image / تصویر
throat image / تصویر
throat image / تصویر

Description of throat

SENTENCE of throat

 • opposite of

 • nape

 • پشت گردن

 • nucha

 • نوچا

 • scruff

 • خراشیدن

 • back of the neck

 • پشت گردن

 • scrag

 • خراش

 • synonyms of

 • crop

 • محصول

 • craw

 • خزنده

 • gullet

 • گلوله

 • maw

 • ماو

 • oesophagusUK

 • مری UK

 • pharynx

 • حلق

 • gorge

 • تنگه

 • gula

 • گولا

 • throttle

 • دریچه گاز

 • esophagusUS

 • مریUS

 • neck

 • گردن

 • trachea

 • نای

 • windpipe

 • نای

 • fauces

 • شیرهای آب

 • oropharynx

 • اوروفارنکس

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی