ترجمه
حذف

throughout

در سراسر

preposition

حرف اضافه

UK : θruːˈaʊt

US : θruːˈaʊt

google image of throughout

throughout image / تصویر
throughout image / تصویر
throughout image / تصویر
throughout image / تصویر
throughout image / تصویر

Description of throughout

SENTENCE of throughout

 • opposite of

 • nowhere

 • هیچ جایی

 • no space

 • جای خالی وجود ندارد

 • in a cursory way

 • به صورت گذرا

 • endlessly

 • بی پایان

 • continuously

 • به طور مداوم

 • perpetually

 • همیشه

 • neverendingly

 • بی پایان

 • constantly

 • دائما

 • continually

 • به طور پیوسته

 • incessantly

 • بی وقفه

 • regularly

 • به طور منظم

 • repeatedly

 • به طور مکرر

 • ceaselessly

 • بی وقفه

 • eternally

 • تا ابد

 • indefinitely

 • به طور نامحدود

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی