ترجمه
حذف

throw

پرت کردن

verb

فعل

UK : θrəʊ

US : θroʊ

google image of throw

throw image / تصویر
throw image / تصویر
throw image / تصویر
throw image / تصویر
throw image / تصویر

Description of throw

SENTENCE of throw

 • synonyms of

 • toss

 • پرتاب کردن

 • fling

 • پرت کردن

 • hurl

 • پرتاب کردن

 • cast

 • قالب

 • chuck

 • دور انداختن

 • launch

 • راه اندازی

 • pitch

 • گام صدا

 • heave

 • بالا بردن

 • lob

 • لوب

 • sling

 • زنجیر

 • catapult

 • منجنیق

 • dash

 • خط تیره

 • project

 • پروژه

 • send

 • ارسال

 • propel

 • سوق دادن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی