ترجمه
حذف

trial

آزمایش

noun

اسم

UK : traɪəl

US : traɪəl

google image of trial

trial image / تصویر
trial image / تصویر
trial image / تصویر
trial image / تصویر
trial image / تصویر

Description of trial

SENTENCE of trial

 • synonyms of

 • case

 • مورد

 • hearing

 • شنیدن

 • lawsuit

 • طرح دعوی در دادگاه

 • litigation

 • دعوی قضایی

 • tribunal

 • دادگاه

 • appeal

 • درخواست

 • inquiryUS

 • پرس و جو ایالات متحده

 • suit

 • کت و شلوار

 • contest

 • مسابقه

 • court case

 • دادگاه

 • enquiryUK

 • استعلام انگلستان

 • proceedings

 • اقدامات

 • retrial

 • محاکمه مجدد

 • action

 • عمل

 • arraignment

 • محاکمه

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی