trough

base info - اطلاعات اولیه

trough - از طریق

noun - اسم

/trɔːf/

UK :

/trɒf/

US :

family - خانواده
google image
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [trough] در گوگل
description - توضیح

 • ظرف باز و باریک درازی که آب یا غذای حیوانات را در خود جای می دهد


 • یک دوره کوتاه فعالیت کم، قیمت پایین و غیره

 • the hollow area between two waves


  ناحیه توخالی بین دو موج


 • یک منطقه طولانی با فشار نسبتا کم بین دو ناحیه با فشار بالا

 • the lowest point in a series of prices, values etc


  پایین ترین نقطه در یک سری از قیمت ها، ارزش ها و غیره


 • ظرفی دراز و باریک بدون درب که معمولاً آب یا غذای حیوانات مزرعه را در خود جای می دهد


 • یک نقطه پایین در یک سری منظم از نقاط بالا و پایین


 • (در مطالعه الگوهای آب و هوا) یک منطقه طولانی از فشار هوای پایین بین دو منطقه پرفشار هوا


 • خوردن چیزی سریع و مشتاقانه مخصوصاً در مقادیر زیاد


 • برای رسیدن به سطح پایین، قیمت و غیره قبل از صعود دوباره


 • یک جعبه باریک و باز برای نگهداری آب یا غذا برای حیوانات


 • یک نقطه پایین بین دو نقطه بالا، مانند یک نمودار یا رکورد فعالیت

 • a situation in which something has reached its lowest level price etc. before going up again


  وضعیتی که در آن چیزی قبل از صعود دوباره به پایین ترین سطح، قیمت و غیره خود رسیده است

 • The field was a marsh, the track a trough.


  میدان یک مرداب بود، مسیر یک فرورفتگی.

 • The allocation of labour to activities can be plotted as a histogram which will invariably show peaks and troughs.


  تخصیص نیروی کار به فعالیت ها را می توان به صورت هیستوگرام ترسیم کرد که همواره قله ها و فرورفتگی ها را نشان می دهد.

 • the peaks and troughs of economic cycles


  اوج و فرود چرخه های اقتصادی

 • Then suddenly he thrust his head between his owner's legs and hoisted him into the trough with a resounding splash!


  سپس ناگهان سرش را بین پاهای صاحبش فرو کرد و او را با صدایی طنین‌آمیز به داخل آبشار برد!

 • About half a mile upstream the trough was traversed by the Purton breakwater.


  در حدود نیم مایلی بالادست، شکار توسط موج شکن پورتون طی شد.

 • Scattered here and there are bathtubs, taking on new lives as water troughs.


  این‌جا و آنجا پراکنده وان‌هایی هستند که جان تازه‌ای به‌عنوان چاه‌های آب می‌گیرند.

 • In a wave trough I caught a glimpse of a coral head to port: a little too close for comfort.


  در یک موج موج، نگاهی اجمالی به سر مرجانی به بندر انداختم: برای راحتی کمی خیلی نزدیک.

 • There was a lot of gravel to walk across with troughs and wheelbarrows with snowdrops and crocuses in.


  سنگ‌ریزه‌های زیادی وجود داشت که می‌توان روی آن فرو رفت و چرخ‌چرخ‌هایی که در آن‌ها برف‌ها و کروکوس‌ها در آن‌ها وجود داشت.

example - مثال
 • There have been peaks and troughs in the long-term trend of unemployment.


  اوج و فرودهایی در روند بلندمدت بیکاری وجود داشته است.


 • بعید است که اقتصاد تا پایان سال به پایین ترین سطح خود برسد.

 • The stock market fell by 48% from peak to trough.


  بازار سهام از اوج به پایین 48 درصد سقوط کرد.

 • cows at the feeding trough


  گاوها در محل تغذیه

 • Investing small amounts regularly is a good way of smoothing out the peaks and troughs of the stock market.


  سرمایه‌گذاری منظم مبالغ کوچک، راه خوبی برای هموار کردن قله‌ها و قله‌های بازار سهام است.

 • A trough of low pressure over hilly areas will bring heavy thunderstorms overnight.


  طوفان کم فشار در مناطق تپه ای، طوفان های رعد و برق شدید را در طول شب به همراه خواهد داشت.

 • She was sitting there troughing chocolate.


  او آنجا نشسته بود و شکلات می ریخت.

 • The economy troughed six months ago and is now growing again.


  اقتصاد شش ماه پیش سقوط کرد و اکنون دوباره در حال رشد است.

 • Investors have to live through stock market troughs.


  سرمایه گذاران باید از طریق بازار سهام زندگی کنند.

 • Your monthly payments will smooth over any peaks and troughs in the price of the shares.


  پرداخت های ماهانه شما بر هر اوج و پایینی قیمت سهام هموار می شود.

 • Growth in services slowed to its lowest since the trough of the recession.


  رشد خدمات به کمترین میزان خود از زمان رکود کاهش یافت.

synonyms - مترادف

 • کانال

 • trench


  سنگر

 • conduit


  مجرا

 • ditch


  گودال

 • duct


  زه کشی

 • drain


  شیار

 • furrow


  جریان آب

 • watercourse


  برش

 • canal


  آبریز

 • groove


  قنات، مجرا

 • cut


  فاسد

 • culvert


  توخالی

 • flume


  خندق

 • fosse


  ناودان

 • hollow


  دایک

 • gully


  سنگ شکن

 • gutter


  شو

 • dike


  افسردگی

 • foss


  شیب

 • sheugh


  دریچه

 • moat


  آبراه


 • نژاد

 • dip


  فاضلاب

 • sluice


  لوله

 • waterway


  سرریز


 • sewer
 • spillway


 • chute


antonyms - متضاد
 • ridge


  خط الراس

لغت پیشنهادی

afraid

لغت پیشنهادی

indent

لغت پیشنهادی

brilliance