ترجمه
حذف

truck

کامیون

noun

اسم

UK : trʌk

US : trʌk

google image of truck

truck image / تصویر
truck image / تصویر
truck image / تصویر
truck image / تصویر
truck image / تصویر

Description of truck

SENTENCE of truck

 • synonyms of

 • lorry

 • کامیون

 • juggernaut

 • نیروی عظیم منهدم کننده

 • pantechnicon

 • pantechnicon

 • van

 • ون

 • HGV

 • HGV

 • bakkie

 • باکی

 • dumper

 • دامپر

 • pickup

 • سوار کردن

 • rig

 • دکل

 • tipper

 • تخلیه کننده

 • bogie

 • بوژی

 • dump

 • زباله

 • freighter

 • کشتی باری

 • jeep

 • جیپ

 • semi

 • نیمه

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی