ترجمه
حذف

twenty

بیست

number

عدد

UK : ˈtwen.ti

US : ˈtwen.t̬i

google image of twenty

twenty image / تصویر
twenty image / تصویر
twenty image / تصویر
twenty image / تصویر
twenty image / تصویر

Description of twenty

SENTENCE of twenty

  • opposite of

  • synonyms of

  • 20

  • امکان ترجمه وجود ندارد

  • score

  • نمره

  • score

  • نمره

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی