twists

base info - اطلاعات اولیه

twists - پیچ و تاب

N/A - N/A

twɪst

UK :

twɪst

US :

family - خانواده
google image
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [twists] در گوگل
description - توضیح
example - مثال
 • The path twists and turns for over a mile.


  مسیر بیش از یک مایل پیچ و تاب می خورد.

 • She sat there nervously twisting the ring around on her finger.


  او با عصبانیت همان جا نشست و حلقه را روی انگشتش پیچاند.

 • She twisted her head (round) so she could see what was happening.


  او سرش را چرخاند (دور) تا ببیند چه اتفاقی دارد می افتد.

 • Twist the rope tightly round that post over there.


  طناب را محکم دور آن ستون بچرخانید.

 • She slipped on the ice and twisted her knee.


  روی یخ لیز خورد و زانویش را پیچاند.

 • This report shows how she twisted the truth to claim successes where none in fact existed.


  این گزارش نشان می دهد که چگونه او حقیقت را برای ادعای موفقیت در جایی که در واقع وجود نداشت، تحریف کرد.

 • You're twisting my words - that's not what I said at all.


  تو حرف من را می پیچی - اصلاً این چیزی نیست که من گفتم.

 • She gave the cap another twist to make sure it was tight.


  کلاه را دوباره چرخاند تا مطمئن شود که محکم است.

 • an Elvis-style twist of the hips


  پیچش باسن به سبک الویس

 • a twist of hair


  یک پیچ مو

 • a twist of lemon


  یک پیچ لیمو

 • a path with many twists and turns


  مسیری با پیچ و خم های فراوان

 • The story took a surprise twist today with media reports that the doctor had resigned.


  این ماجرا امروز با انتشار اخباری در رسانه ها مبنی بر استعفای این پزشک، پیچیدگی عجیبی به خود گرفت.

 • The incident was the latest twist in the continuing saga of fraud and high scandal in banks and stock brokerages.


  این حادثه جدیدترین پیچ در ادامه حماسه کلاهبرداری و رسوایی بالا در بانک ها و کارگزاری های سهام بود.

 • But for a cruel twist of fate/fortune, he could now be running his own business.


  اما برای یک چرخش بی رحمانه از سرنوشت / ثروت، او اکنون می تواند کسب و کار خود را اداره کند.

 • There's an unexpected twist in/to the plot towards the end of the film.


  در انتهای فیلم یک چرخش غیرمنتظره در/به داستان وجود دارد.

 • the twists and turns of fate


  پیچ و خم های سرنوشت

 • It has proved very difficult to unravel the twists and turns and contradictions of the evidence.


  آشکار کردن پیچ و خم ها و تناقضات شواهد بسیار دشوار است.

 • Twists are a popular hairstyle for Afro hair.


  تاب یک مدل موی محبوب برای موهای آفریقایی است.

 • Twists are considered a protective hairstyle that helps to prevent knots and tangles in naturally curly hair.


  تاب یک مدل موی محافظ در نظر گرفته می شود که به جلوگیری از گره و گره خوردن در موهای مجعد طبیعی کمک می کند.

 • A river twists through the valley.


  رودخانه ای از میان دره می پیچد.

 • Vines twisted around the trunk of the old tree.


  انگورها دور تنه درخت کهنسال پیچ خوردند.

 • He twisted his knee in the game on Saturday.


  او در بازی روز شنبه زانویش را پیچاند.

 • You’re twisting my words – that’s not what I meant at all.


  شما کلمات من را می پیچید - اصلاً منظور من این نبود.

 • During the trial lawyers twisted the truth to gain the jury’s sympathy.


  در طول محاکمه، وکلا حقیقت را تحریف کردند تا همدردی هیئت منصفه را جلب کنند.


 • مسیر در یک سری پیچ و خم به سمت پایین تپه پیچید.

 • One more twist should tighten the cover.


  یک پیچ دیگر باید پوشش را سفت کند.

 • She added a twist of lemon to her cola.


  او کمی لیمو به کولای خود اضافه کرد.

 • The incident was the latest twist in the story of the robbery.


  این حادثه آخرین پیچ در ماجرای سرقت بود.

 • Walnuts give a new twist to regular banana bread.


  گردو حالت جدیدی به نان موزی معمولی می دهد.

synonyms - مترادف
 • things


  چیزها

 • characteristics


  مشخصات

 • aspects


  جنبه های

 • attributes


  ویژگی های

 • details


  جزئیات

 • factors


  عوامل

 • features


  امکانات

 • traits


  صفات

 • facets


  وجوه

 • points


  نکته ها

 • qualities


  کیفیت ها

 • bents


  خم می شود

 • calibreUK


  کالیبر UK

 • conditions


  شرایط

 • demeanourUK


  رفتار انگلستان

 • dispositions


  تمایلات


 • فرق - تمیز - تشخیص

 • essence


  ذات

 • virtues


  خواص

 • caliberUS


  کالیبر آمریکا

 • demeanorUS


  رفتار ایالات متحده


 • فرم

 • marks


  نشانه ها

 • particularities


  خصوصیات

 • parts


  قطعات

 • peculiarities


  ویژگی های خاص

 • properties


  عجیب و غریب

 • quirks


  اریب

 • slants


  رگ. نوار

 • streaks


  نقاط قوت

 • strong points


antonyms - متضاد
 • lines


  خطوط

لغت پیشنهادی

encumber

لغت پیشنهادی

tedious

لغت پیشنهادی

killing