ترجمه
حذف

typically

معمولا

adverb

قید

UK : ˈtɪp.ɪ.kəl.i

US : ˈtɪp.ɪ.kəl.i

google image of typically

typically image / تصویر
typically image / تصویر
typically image / تصویر
typically image / تصویر
typically image / تصویر

Description of typically

SENTENCE of typically

 • opposite of

 • atypically

 • غیر معمول

 • oddly

 • به طرز عجیبی

 • remarkably

 • قابل توجه

 • strangely

 • به طرز عجیبی

 • unexpectedly

 • بر خلاف انتظار

 • unusually

 • غیرعادی

 • abnormally

 • غیر عادی

 • bizarrely

 • به طرز عجیبی

 • curiously

 • کنجکاو

 • peculiarly

 • به طور خاص

 • surprisingly

 • به طرز شگفت انگیزی

 • weirdly

 • به طرز عجیبی

 • exceptionally

 • استثنایی

 • uncannily

 • به طور غیر عادی

 • uncommonly

 • غیر معمول

 • synonyms of

 • commonly

 • معمولا

 • generally

 • بطور کلی

 • ordinarily

 • به طور معمول

 • regularly

 • به طور منظم

 • routinely

 • به طور معمول

 • usually

 • معمولا

 • consistently

 • همواره

 • conventionally

 • به صورت متعارف

 • customarily

 • به طور معمول

 • often

 • غالبا

 • traditionally

 • به طور سنتی

 • constantly

 • دائما

 • frequently

 • مکررا

 • normally

 • به طور معمول

 • continually

 • به طور پیوسته

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی