ترجمه
حذف

unlikely

بعید

adjective

صفت

UK : ʌnˈlaɪ.kli

US : ʌnˈlaɪ.kli

google image of unlikely

unlikely image / تصویر
unlikely image / تصویر
unlikely image / تصویر
unlikely image / تصویر
unlikely image / تصویر

Description of unlikely

SENTENCE of unlikely

 • opposite of

 • likely

 • احتمال دارد

 • probable

 • محتمل

 • certain

 • مسلم - قطعی

 • doubtless

 • بدون شک

 • reasonable

 • معقول

 • plausible

 • محتمل

 • tenable

 • قابل تحمل

 • ostensible

 • ظاهری

 • probably

 • شاید

 • ordinary

 • معمولی

 • possible

 • ممکن است

 • real

 • واقعی

 • believable

 • قابل باور

 • anticipated

 • پیش بینی شده است

 • credible

 • معتبر

 • synonyms of

 • doubtful

 • مشکوک

 • dubious

 • مشکوک

 • improbable

 • غیر محتمل

 • far-fetched

 • دور از ذهن

 • flimsy

 • سست

 • questionable

 • سوال برانگیز

 • unapt

 • نامناسب

 • implausible

 • غیر قابل قبول

 • unexpected

 • غیر منتظره

 • not likely

 • محتمل نیست

 • beyond belief

 • فراتر از باور

 • unbelievable

 • باور نکردنی

 • unconvincing

 • غیرمتقاعدکننده

 • inconceivable

 • غیر قابل تصور

 • unreasonable

 • غیر منطقی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی