ترجمه
حذف

version

نسخه

noun

اسم

UK : ˈvɜː.ʃən

US : ˈvɜː.ʒən

google image of version

version image / تصویر
version image / تصویر
version image / تصویر
version image / تصویر
version image / تصویر

Description of version

SENTENCE of version

 • opposite of

 • obscurity

 • ابهام

 • vagueness

 • ابهام

 • ambiguity

 • گنگ

 • inexplicability

 • غیر قابل توضیح

 • unexplainability

 • غیرقابل توضیح

 • ambiguousness

 • ابهام

 • equivocality

 • ابهام

 • equivocacy

 • ابهام

 • equivocation

 • ابهام

 • equivocalness

 • دوگانگی

 • inscrutability

 • غیرقابل تشخیص

 • inscrutableness

 • غیر قابل وصف بودن

 • uncertainty

 • عدم قطعیت

 • unclearness

 • عدم شفافیت

 • inconclusiveness

 • بی نتیجه بودن

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی