ترجمه
حذف

virtually

به صورت مجازی

adverb

قید

UK : ˈvɜː.tʃu.ə.li

US : ˈvɝː.tʃu.ə.li

google image of virtually

virtually image / تصویر
virtually image / تصویر
virtually image / تصویر
virtually image / تصویر
virtually image / تصویر

Description of virtually

SENTENCE of virtually

 • opposite of

 • nowhere

 • هیچ جایی

 • absolutely

 • کاملا

 • thoroughly

 • به طور کامل

 • utterly

 • کاملا

 • fully

 • به طور کامل

 • totally

 • کاملا

 • completely

 • به طور کامل

 • entirely

 • به طور کامل

 • positively

 • مثبت

 • truly

 • براستی

 • effectively

 • به طور موثر

 • categorically

 • به طور قطعی

 • comprehensively

 • به طور جامع

 • decisively

 • قاطعانه

 • unquestionably

 • بدون شک

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی