ترجمه
حذف

want

خواستن

verb

فعل

UK : wɒnt

US : wɑːnt

google image of want

want image / تصویر
want image / تصویر
want image / تصویر
want image / تصویر
want image / تصویر

Description of want

SENTENCE of want

 • opposite of

 • dislike

 • دوست نداشتن

 • despise

 • خوار شمردن

 • hate

 • نفرت

 • abhor

 • بیزاری

 • abominate

 • نفرت انگیز

 • deplore

 • ابراز تاسف

 • detest

 • نفرت داشتن

 • disdain

 • تحقیر

 • disfavorUS

 • نارضایتی آمریکا

 • disfavourUK

 • نارضایتی انگلستان

 • loathe

 • متنفر بودن

 • shun

 • اجتناب کنید

 • spurn

 • طرد کردن

 • disapprove of

 • مخالفت کردن

 • frown on

 • اخم کردن

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی