ترجمه
حذف

waste

هدر

noun

اسم

UK : weɪst

US : weɪst

google image of waste

waste image / تصویر
waste image / تصویر
waste image / تصویر
waste image / تصویر
waste image / تصویر

Description of waste

SENTENCE of waste

 • opposite of

 • resource

 • منبع

 • material

 • مواد

 • indispensability

 • ضروری بودن

 • asset

 • دارایی

 • need

 • نیاز

 • essentiality

 • ضروری بودن

 • necessity

 • ضرورت

 • treasure

 • گنج

 • efficiency

 • بهره وری

 • economy

 • اقتصاد

 • frugality

 • صرفه جویی

 • providence

 • مشیت

 • husbandry

 • دامداری

 • management

 • مدیریت

 • saving

 • صرفه جویی در

 • synonyms of

 • refuse

 • رد کردن

 • rubbish

 • زباله

 • debris

 • زباله

 • litter

 • آشغال

 • scrap

 • باطله

 • dross

 • تفاله

 • garbage

 • زباله

 • trash

 • زباله ها

 • junk

 • جنس اوراق و شکسته

 • dregs

 • خاکریز

 • leavings

 • ترک می کند

 • offal

 • کله پاچه

 • offscourings

 • مواد زائد

 • effluvium

 • افلوویوم

 • sweepings

 • جاروها

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی