ترجمه
حذف

water

اب

noun

اسم

UK : ˈwɔː.tər

US : ˈwɑː.t̬ɚ

google image of water

water image / تصویر
water image / تصویر
water image / تصویر
water image / تصویر
water image / تصویر

Description of water

SENTENCE of water

 • opposite of

 • air

 • هوا

 • oxygen

 • اکسیژن

 • breath

 • نفس

 • draftUS

 • پیش نویس ایالات متحده

 • zephyr

 • زفیر

 • breeze

 • نسیم

 • draughtUK

 • draughtUK

 • gas

 • گاز

 • wind

 • باد

 • waft

 • نسیم

 • solid

 • جامد

 • land

 • زمین

 • mainland

 • سرزمین اصلی

 • coast

 • ساحل

 • ground

 • زمین

 • synonyms of

 • aqua

 • آبی

 • H20

 • H20

 • H2O

 • H2O

 • liquid

 • مایع

 • rain

 • باران

 • rainwater

 • آب باران

 • saliva

 • بزاق

 • seawater

 • آب دریا

 • tears

 • اشک

 • aqua pura

 • آکوا پورا

 • bath water

 • آب حمام

 • drink

 • نوشیدنی

 • mineral water

 • آب معدنی

 • tap water

 • آب لوله کشی

 • Adam's ale

 • آل آدام

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی