ترجمه
حذف

weather

آب و هوا

noun

اسم

UK : ˈweð.ər

US : ˈweð.ɚ

google image of weather

weather image / تصویر
weather image / تصویر
weather image / تصویر
weather image / تصویر
weather image / تصویر

Description of weather

SENTENCE of weather

 • opposite of

 • hide

 • امکان ترجمه وجود ندارد

 • refuse

 • رد کردن

 • reject

 • رد کردن

 • soften

 • نرم کردن

 • succumb

 • تسلیم شدن

 • surrender

 • تسلیم شدن

 • yield

 • بازده

 • succumb to

 • امکان ترجمه وجود ندارد

 • surrender to

 • تسلیم شدن به

 • yield to

 • تسلیم شدن به

 • give in

 • تسلیم شدن

 • give in to

 • امکان ترجمه وجود ندارد

 • submit

 • امکان ترجمه وجود ندارد

 • capitulate

 • سر سپردن

 • concede

 • قبول کردن

 • synonyms of

 • climate

 • اقلیم

 • temperature

 • درجه حرارت

 • elements

 • امکان ترجمه وجود ندارد

 • meteorology

 • هواشناسی

 • conditions

 • شرایط

 • forecast

 • پیش بینی

 • humidity

 • رطوبت

 • outlook

 • چشم انداز

 • met

 • ملاقات کرد

 • atmospheric conditions

 • شرایط جوی

 • atmospheric pressure

 • فشار جو

 • clime

 • امکان ترجمه وجود ندارد

 • cloud cover

 • پوشش ابر

 • meteorological conditions

 • شرایط هواشناسی

 • wind speed

 • سرعت باد

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی