ترجمه
حذف

weekly

هفتگی

adjective

صفت

UK : ˈwiː.kli

US : ˈwiː.kli

google image of weekly

weekly image / تصویر
weekly image / تصویر
weekly image / تصویر
weekly image / تصویر
weekly image / تصویر

Description of weekly

SENTENCE of weekly

 • opposite of

 • constant

 • مقدار ثابت

 • continuous

 • مداوم

 • incessant

 • بی وقفه

 • inconstant

 • ناپایدار

 • infrequent

 • نادر

 • irregular

 • بی رویه

 • unceasing

 • بی وقفه

 • continual

 • مستمر

 • lasting

 • بادوام

 • permanent

 • دائمی

 • sporadic

 • پراکنده

 • unusual

 • غیر معمول

 • variable

 • متغیر

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی