ترجمه
حذف

whatever

هر چه

pronoun

ضمیر

UK : wɒtˈev.ər

US : wɑːˈt̬ev.ɚ

google image of whatever

whatever image / تصویر
whatever image / تصویر
whatever image / تصویر
whatever image / تصویر
whatever image / تصویر

Description of whatever

SENTENCE of whatever

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی