ترجمه
حذف

workshop

کارگاه

noun

اسم

UK : ˈwɜːk.ʃɒp

US : ˈwɝːk.ʃɑːp

google image of workshop

workshop image / تصویر
workshop image / تصویر
workshop image / تصویر
workshop image / تصویر
workshop image / تصویر

Description of workshop

SENTENCE of workshop

 • opposite of

 • salvage yard

 • حیاط نجات

 • scrap yard

 • حیاط قراضه

 • wrecking yard

 • حیاط ویران

 • scrapyard

 • ضایعات

 • junkyard

 • آشغال دونی

 • dustheap

 • زباله گرد

 • dump

 • زباله

 • tip

 • نکته

 • breakers yard

 • حیاط شکن

 • dumping ground

 • محل تخلیه

 • nonactivity

 • عدم فعالیت

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی