ترجمه
حذف

yours

مال شما

pronoun

ضمیر

UK : jɔːz

US : jʊrz

google image of yours

yours image / تصویر
yours image / تصویر
yours image / تصویر
yours image / تصویر
yours image / تصویر

Description of yours

SENTENCE of yours

 • synonyms of

 • your own

 • مال خودت

 • thine

 • مال تو

 • thy

 • تو

 • your guys's

 • مال بچه های شما

 • y'all's

 • همه شما

 • you guys'

 • شما بچه ها

 • you guys's

 • شما بچه ها

 • your

 • شما

 • your guys'

 • بچه های شما

 • your guys’s

 • مال بچه های شما

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی