ترجمه
حذف

brassiere

سینه بند

noun

اسم

UK : ˈbræz.i.eər

US : brəˈzɪr

google image of brassiere

brassiere image / تصویر
brassiere image / تصویر
brassiere image / تصویر
brassiere image / تصویر
brassiere image / تصویر

Description of brassiere

 • formal forbra

 • رسمی برایسینه بند

 • bra

 • سینه بند

SENTENCE of brassiere

 • opposite of

 • synonyms of

 • bra

 • سینه بند

 • sports bra

 • سوتین ورزشی

 • undergarment

 • لباس زیر

 • foundation garment

 • لباس پایه

 • girdle

 • کمربند

 • corset

 • کرست

 • foundation

 • پایه

 • bandeau

 • باندو

 • bra

 • سینه بند

 • shapewear

 • لباس شکل

 • corselet

 • کرسلت

 • truss

 • خرپا

 • underwear

 • زیر شلواری

 • panty girdle

 • کمربند شورت

 • undergarment

 • لباس زیر

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی