ترجمه
حذف

Ayrshire

آیرشایر

noun

اسم

UK : ˈeə.ʃər

US : ˈer.ʃɚ

google image of Ayrshire

Ayrshire image / تصویر
Ayrshire image / تصویر
Ayrshire image / تصویر
Ayrshire image / تصویر
Ayrshire image / تصویر
Ayrshire image / تصویر

Description of Ayrshire

SENTENCE of Ayrshire

  • opposite of

  • synonyms of

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی