ترجمه
حذف

works

آثار

plural noun

اسم جمع

UK : wɜrks

US : wɜːks

google image of works

works image / تصویر
works image / تصویر
works image / تصویر
works image / تصویر
works image / تصویر

Description of works

SENTENCE of works

 • opposite of

 • resigns

 • استعفا می دهد

 • quits

 • ترک می کند

 • retires

 • بازنشسته می شود

 • exits

 • خارج می شود

 • bows out

 • تعظیم می کند

 • checks out

 • بررسی کرد

 • walks out on

 • بیرون می رود

 • abdicates

 • کناره گیری می کند

 • bails out

 • وثیقه می دهد

 • ceases work

 • کار را متوقف می کند

 • drops out

 • بیرون انداختن

 • ends service

 • خدمت را به پایان می رساند

 • gives notice

 • اطلاع می دهد

 • gives up the ship

 • کشتی را رها می کند

 • gives up your job

 • کار خود را رها می کند

 • synonyms of

 • canon

 • کانون

 • portfolio

 • نمونه کارها

 • oeuvre

 • اثر

 • body

 • بدن

 • output

 • خروجی

 • library

 • کتابخانه

 • productions

 • تولیدات

 • writings

 • نوشته ها

 • body of work

 • بدنه کار

 • list of works

 • لیست آثار

 • books

 • کتاب ها

 • documents

 • اسناد

 • anthology

 • گلچین

 • papers

 • اوراق

 • records

 • سوابق

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی