ترجمه
حذف

eastern

شرقی

adjective

صفت

UK : ˈiː.stən

US : ˈiː.stɚn

google image of eastern

eastern image / تصویر
eastern image / تصویر
eastern image / تصویر
eastern image / تصویر
eastern image / تصویر

Description of eastern

SENTENCE of eastern

 • opposite of

 • west

 • غرب

 • westerly

 • غربی

 • western

 • غربی

 • westward

 • به سمت غرب

 • occidental

 • غربی

 • synonyms of

 • easterly

 • شرقی

 • east

 • شرق

 • eastward

 • به سمت شرق

 • on the east side of

 • در سمت شرق

 • oriental

 • شرقی

 • eastwardly

 • به سمت شرق

 • gerontogeous

 • پیر

 • oriental

 • شرقی

 • Chinese

 • چینی ها

 • Japanese

 • ژاپنی

 • Asian

 • آسیایی

 • byzantine

 • بیزانسی

 • Korean

 • کره ای

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی