ترجمه
حذف

gray

خاکستری

adjective

صفت

UK : ɡreɪ

US : ɡreɪ

google image of gray

gray image / تصویر
gray image / تصویر
gray image / تصویر
gray image / تصویر
gray image / تصویر

Description of gray

SENTENCE of gray

 • opposite of

 • young

 • جوان

 • youthful

 • جوان

 • adolescent

 • نوجوان

 • childish

 • کودکانه

 • juvenile

 • نوجوان

 • immature

 • نابالغ

 • vernal

 • بهاری

 • little

 • مقدار کمی

 • youngish

 • جوان

 • boyish

 • پسرانه

 • pubescent

 • نابالغ

 • childlike

 • کودکانه

 • fresh

 • تازه

 • raw

 • خام

 • fresh-faced

 • تازه چهره

 • synonyms of

 • grayishUS

 • خاکستری US

 • ash

 • خاکستر

 • ashen

 • خاکستر

 • greyishUK

 • greyishUK

 • leaden

 • سربی

 • pearly

 • مرواریدی

 • silver

 • نقره اي

 • silvered

 • نقره ای شده

 • silvery

 • نقره ای

 • slate

 • سنگ لوح

 • slatey

 • تخته سنگی

 • slaty

 • تخته سنگی

 • stone

 • سنگ

 • argentine

 • آرژانتینی

 • cinereal

 • سينرئال

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی