ترجمه
حذف

increasingly

به طور فزاینده

adverb

قید

UK : ɪnˈkriː.sɪŋ.li

US : ɪnˈkriː.sɪŋ.li

google image of increasingly

increasingly image / تصویر
increasingly image / تصویر
increasingly image / تصویر
increasingly image / تصویر
increasingly image / تصویر

Description of increasingly

SENTENCE of increasingly

 • opposite of

 • less

 • کمتر

 • less and less

 • کمتر و کمتر

 • abruptly

 • ناگهان

 • suddenly

 • ناگهان

 • unexpectedly

 • بر خلاف انتظار

 • precipitously

 • به سرعت

 • unanticipatedly

 • به طور غیر منتظره

 • precipitately

 • به طور ناگهانی

 • unceremoniously

 • بدون تشریفات

 • all of a sudden

 • یکدفعه

 • diminishingly

 • به صورت کاهشی

 • fallingly

 • سقوط کردن

 • depreciatingly

 • به طور مستهلک

 • deterioratingly

 • به طور بدتر

 • loweringly

 • به صورت پایین تر

 • synonyms of

 • more

 • بیشتر

 • progressively

 • به تدریج

 • growingly

 • به طور فزاینده

 • additionally

 • علاوه بر این

 • gradually

 • به تدریج

 • moderately

 • نسبتا

 • steadily

 • به طور پیوسته

 • again

 • از نو

 • cautiously

 • بااحتیاط، محتاطانه

 • constantly

 • دائما

 • continuously

 • به طور مداوم

 • further

 • به علاوه

 • furthermore

 • علاوه بر این

 • gently

 • به آرامی

 • gradationally

 • به صورت تدریجی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی