ترجمه
حذف

affiliation

وابستگی

noun

اسم

UK : əˌfɪl.iˈeɪ.ʃən

US : əˌfɪl.iˈeɪ.ʃən

google image of affiliation

affiliation image / تصویر
affiliation image / تصویر
affiliation image / تصویر
affiliation image / تصویر
affiliation image / تصویر
affiliation image / تصویر

Description of affiliation

SENTENCE of affiliation

 • opposite of

 • disaffiliation

 • عدم وابستگی

 • dissociation

 • تفکیک

 • detachment

 • کناره گیری

 • dissolution

 • انحلال

 • disunion

 • جدایی

 • division

 • تقسیم

 • divorce

 • طلاق

 • separation

 • جدایش، جدایی

 • segregation

 • جداسازی

 • distancing

 • فاصله گرفتن

 • isolation

 • انزوا

 • break

 • زنگ تفريح

 • disconnection

 • قطع ارتباط

 • severance

 • جدایی

 • distinction

 • فرق - تمیز - تشخیص

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی