ترجمه
حذف

assured

مطمئن

adjective

صفت

UK : əˈʃɔːd

US : əˈʃʊrd

google image of assured

assured image / تصویر
assured image / تصویر
assured image / تصویر
assured image / تصویر
assured image / تصویر
assured image / تصویر

Description of assured

SENTENCE of assured

 • opposite of

 • uncertain

 • نا معلوم

 • diffident

 • متفکر

 • insecure

 • ناامن

 • self-distrustful

 • خود بی اعتمادی

 • self-doubting

 • شک به خود

 • ambiguous

 • مبهم

 • doubtful

 • مشکوک

 • indefinite

 • نامعین

 • questionable

 • سوال برانگیز

 • unconfirmed

 • تایید نشده

 • unsettled

 • بی قرار

 • unsure

 • نامطمئن

 • confused

 • سردرگم

 • dismayed

 • وحشت زده

 • distrustful

 • بی اعتماد

 • synonyms of

 • secure

 • امن است

 • sure

 • مطمئن

 • certain

 • مسلم - قطعی

 • guaranteed

 • تضمین

 • dependable

 • قابل اعتماد

 • sound

 • صدا

 • confirmed

 • تایید شده

 • ensured

 • تضمین شده است

 • fixed

 • درست شد

 • sealed

 • مهر و موم شده

 • settled

 • مستقر شده

 • solid

 • جامد

 • clinched

 • به هم چسبیده

 • established

 • ایجاد

 • impeccable

 • بی عیب و نقص

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی