ترجمه
حذف

gaze

خیره شدن

verb

فعل

UK : ɡeɪz

US : ɡeɪz

google image of gaze

gaze image / تصویر
gaze image / تصویر
gaze image / تصویر
gaze image / تصویر
gaze image / تصویر

Description of gaze

SENTENCE of gaze

 • synonyms of

 • stare

 • خیره شدن

 • gape

 • گیج کردن

 • look

 • نگاه کن

 • peer

 • همتا

 • contemplate

 • اندیشیدن

 • goggle

 • عینک

 • behold

 • ببین

 • ogle

 • نگاه کردن

 • eye

 • چشم

 • eyeball

 • مردمک چشم

 • glare

 • تابش خیره کننده

 • survey

 • نظر سنجی

 • blink

 • چشمک زدن

 • gawk

 • گاوک

 • gawp

 • گاوپ

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی