ترجمه
حذف

plant

گیاه

noun

اسم

UK : plɑːnt

US : plænt

google image of plant

plant image / تصویر
plant image / تصویر
plant image / تصویر
plant image / تصویر
plant image / تصویر

Description of plant

SENTENCE of plant

 • opposite of

 • scrapyard

 • ضایعات

 • junkyard

 • آشغال دونی

 • dustheap

 • زباله گرد

 • salvage yard

 • حیاط نجات

 • wrecking yard

 • حیاط ویران

 • dump

 • زباله

 • tip

 • نکته

 • breakers yard

 • حیاط شکن

 • dumping ground

 • محل تخلیه

 • scrap yard

 • حیاط قراضه

 • confidant

 • قابل اعتماد

 • confidante

 • محرم

 • intimate

 • صمیمی

 • trusty

 • قابل اعتماد

 • forthrightness

 • صراحت

 • synonyms of

 • herb

 • گیاه دارویی

 • shrub

 • درختچه

 • vegetable

 • سبزیجات

 • vegetation

 • زندگی گیاهی

 • weed

 • علف هرز

 • greenery

 • سرسبزی

 • bush

 • بوته

 • flora

 • فلور

 • herbage

 • گیاهی

 • flower

 • گل

 • undergrowth

 • زیر نباتی

 • verdure

 • سرسبزی

 • creeper

 • خزنده

 • grass

 • چمن

 • seedling

 • نهال

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی